Velkommen til Storjord Hotel


I 1923 bygget mine oldeforeldre Storjord Hotel mellom høye fjell øverst i Saltdal. Hotelldriften opphørte i 1940, men nå er hotellet restaurert og vi tilbyr igjen overnatting med frokost i et av landets best bevarte eldre trehoteller.                                              Hjertelig hilsen

                                              Camilla Storjord

Hovedside
Rom/priserovernatting.html
Serveringservering.html
Kartkart.html
Naturnatur.html

Vi anbefaler direkte bestilling

per telefon eller e-post.

Bevaringsprisen Nordland 2010

Storjord Hotel   8255 RØKLAND                        Telefon 95 17 26 73                       camillastorjord@yahoo.no